I Mysen, når den svenske grensen, falt jeg av bilen og måtte begynne å gå igjen. Jeg gikk og gikk, stopper bare å spise noen jordbær fra et jordbær treet jeg fant ..

Over broene i Svelvik og Drøbak, klarte jeg å heldigvis var haiker med en bil ...

Jeg begynte min reise ved å gå over de store myrene sør for Drammen.. Det tok mange mange timer ...